kgdc.net
当前位置:首页 >> "去"开头的四字词语有哪些? >>

"去"开头的四字词语有哪些?

去暗投明 qù àn tóu míng 脱离黑暗势力,走向光明的道路 去旧迎新 qù jiù yíng xīn 去就是辞去,迎就是迎接。整体就是辞去旧的,迎接新的。引 申为对过去的缅怀和对新事物的憧景 去本就末 qù běn jiù mò 指弃农经商 去故纳新 qù gù nà xīn 犹言...

车在马前 车载斗量 车马填门 车辙马迹 车量斗数 车马骈阗 车尘马足 车驰马骤 车填马隘 车轨共文 车马辐辏 车笠之盟 车怠马烦 车水马龙 车马如龙 车载船装 车殆马烦 车击舟连车尘马迹 车无退表 车烦马毙 车马盈门

“缺字开头的四字词语有,取长补短,取而代之,取乱侮亡,取快一时,取辖投井。 取,读音: [qǔ] 释义: 拿。 选择。 采用。 得到,招致。 出处: 取,捕取也。出自《说文》。 大兽公之,小禽私之,获者取左耳。出自《周礼》。 且今之勍者,皆吾敌也...

及笄之年,及笄年华,及时应令,及时行乐,及锋而试,及溺呼船,及门之士,及宾有鱼 及瓜而代,及锋一试

也字开头的成语辞书未录。带有也字的四字成语有: 非所计也 何其毒也 何许人也 空空如也 良有以也(以:所以,原因) 溜之乎也 莫予毒也 莫余毒也 舌者兵也 之乎者也 (另有“成也萧何﹐败也萧何”应当算是八字成语。)

1、你推我搡 解释:形容人群混乱。 造句:大家一窝蜂拥了上去,这股你推我搡的势头,险些儿把小艇都弄翻了。 2、你死我活 解释:不是你死,就是我活。形容双方斗争非常激烈。 造句:战场上,双方拼得你死我活。 3、你东我西 解释:指分手离去。 造...

"址"开头的四字词语是没有的。 含有“址”的四字成语有2个:丰墙峭阯、颓垣废址。 1、丰墙峭阯 【拼音】 fēng qiáng qiào zhǐ 【解释】 墙高大而地基陡直。比喻根基不牢。阯,同“址”。 2、 颓垣废址 【拼音】 tuí yuán fèi zhǐ 【解释】 犹颓垣废...

来者不善 读音:[ lái zhě bù shàn ] 释义:善:亲善,友好。 强调来人不怀好意,要警惕防范。 出 处:《老子》:“善者不辩,辩者不善。” 2.来日大难 读音:[ lái rì dà nàn ] 释义:表示前途困难重重。 出 处:三国·魏·曹植《善哉行》:“来日大难...

好字开头四字词语 常见的有这些: 好高骛远、 好吃懒做、 好为人师、 好色之徒、 好大喜功、 好心好意、 好说歹说、 好言好语、 好自为之、 好声好气、 好事多磨、 好好先生、

再接再励,再生父母,再造之恩,再造辉煌

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com