kgdc.net
当前位置:首页 >> 关于拾金不昧的名言 >>

关于拾金不昧的名言

轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

轻诺必寡信,多易必多难 —— 老子 真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。 —— 庄子 人而无信,不知其可也。 —— 孔子 自古皆有死,民无信不立。 —— 孔子 至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也 —— 孟子 巧诈不如拙诚 —— 韩非子 欲正其心者...

轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之道也。(...

真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之道也。(《孟子》) ●养心莫善于诚...

梨无主,我心有主。

●轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

轻诺必寡信,多易必多难(老子) ●真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。(庄子) ●人而无信,不知其可也。(孔子) ●自古皆有死,民无信不立。(孔子) ●至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也(孟子) ●诚者,天之道也;思诚者,人之...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com