kgdc.net
当前位置:首页 >> 解比例x:7.5=2.2:1又3/4 4又1/2:1/3=3/4:x x:35=... >>

解比例x:7.5=2.2:1又3/4 4又1/2:1/3=3/4:x x:35=...

四又1/2比1又2/7等于一又1/3比括号4-x括号 (9/2):(9/7)=(4/3):(4-x) 7:2=4:(12-3x) 7(12-3x)=8 84-21x=8 21x=84-8 x=76÷21 x=21分之76 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友...

1.2/2.4=3/x x=2.4x3÷1.2 x=6 , 1/2:1/5=1/4:x x=1/4x1/5÷1/2 x=1/10

4:3.5=x:1/2解比例 4:3.5=x:1/2 3.5x=4-1/2 3.5x=2 x=4/7

1/2:1/3=1/4:X 1/2X=1/3*1/4 1/2X=1/12 X=1/6

x:1/20=3/4:1/5 解:1/5x=3/80 x=3/16 望采纳!!! 谢谢! 谢谢啦!!!

(1) 3 4 : 1 3 =x: 1 2 , 1 3 x= 3 4 × 1 2 , 1 3 x ÷ 1 3 = 3 8 ÷ 1 3 , x=1 1 8 ;(2) 6 7 × 2 3 -2x= 3 7 , 4 7 -2x+2x= 3 7 +2x, 4 7 - 3 7 =2x- 3 7 , 1 7 ÷ 2=2x÷2, x= 1 14 .

8.5:2/3x=1.7:3/4 2/3x=8.5x3/4÷1.7 x=15/4x3/2 x=5又5/8

x=4x1/2➗3.25 x=2/3.25 x=200/325 x=8/13

1/6:3/4=X:1又2/3 解: 3X/4=1/6×5/3 X =5/18×4/3=10/27

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com