kgdc.net
当前位置:首页 >> 注音版观沧海 >>

注音版观沧海

guān cāng hǎi 观 沧海 cáo cāo 曹操 dōng lín jié shí ,yǐ guān cāng hǎi 。 东临碣石,以观 沧海。 shuǐ hé dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。 水何 澹澹, 山岛 竦峙。 shù mù cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。 树木丛生,百草 丰茂。 qiū fē...

观沧海 曹操 dōnɡ lín jié shí , yǐ ɡuān cānɡ hǎi 。 东 临 碣 石 , 以 观 沧 海 。 shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒnɡ zhì 。 水 何 澹 澹 , 山 岛 竦 峙 。 shù mù cónɡ shēnɡ , bǎi cǎo fēnɡ mào 。 树 木 丛 生 , 百 草 丰 茂 。 qiū ...

guān cāng hǎi观 沧海 cáo cāo han曹操 汉 dōng lín jié shí ,yǐ guān cāng hǎi 。东临碣石,以观 沧海。 shuǐ hé dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。水何 澹澹, 山岛 竦峙。 shù mù cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。树木 丛 生, 百草 丰茂。 q...

guān cāng hǎi 观沧海 cáo cāo 曹操 dōng lín jié shí , yǐ guān cāng hǎi 。 东临碣石,以观沧海。 shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒng zhì 。 水何澹澹,山岛竦峙。 shù mù cóng shēng , bǎi cǎo fēng mào 。 树木丛生,百草丰茂。 qiū fēng ...

dōnɡ lín jié shí , yǐ ɡuān cānɡhǎi 。 东 临 碣 石 , 以 观 沧 海 。 shuǐ hé dàn dàn shandǎosǒnɡzhì。水 何 澹 澹 , 山 岛 竦 峙 。 shù mù cónɡ shēnɡ bǎicǎofēnɡmào 树 木 丛 生 , 百 草 丰 茂 。 qiū fēnɡ xiāo sè hónɡ bō yǒnɡqǐ 。...

guān cāng hǎi 观沧海 cáo cāo 曹操 dōng lín jié shí , yǐ guān cāng hǎi 。 东临碣石,以观沧海。 shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒng zhì 。 水何澹澹,山岛竦峙。 shù mù cóng shēng , bǎi cǎo fēng mào 。 树木丛生,百草丰茂。 qiū fēng ...

译文: 从东面登上碣石山,来观赏深色的大海。 海水起伏动荡,碣石山高高耸立在海边。 碣石山上树木丛生,各种草长茂密又繁盛。 秋风瑟瑟吹来,海上涌起波涛万顷。 日月的运行,好像是从这浩淼的海洋中出发的; 银河星光灿烂,好像是从这浩淼的...

dong lin jie shi,yi guan cang hai。 shui he dan dan,shan dao song shi。 shu mu cong sheng,bai cao feng mao。 qiu feng xiao se,hong bo yong qi。 ri yue zhi xing,ruo chu qi zhong。 xing han can lan,ruo chu qi li。 xing shen...

水何澹澹,山岛竦峙。 竦 拼音:sǒng ,耸立的意思。

东临碣[jié]石,以观沧海。水何澹澹[dàn],山岛竦峙[sǒng zhì]。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟[xiāo sè],洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉[xìng shèn zhì zāi],歌以咏志。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com